Řazení:

Jedná se o stroje, které svou konstrukcí nám dovolují udržovat i svažitý terén. Možnost bočního naklápění +90° ( kolmo k terénu ) a -50°(-55°) ( pod úroveň terénu ) umožňuje snadno a rychle udržovat přilehlé strany příkopů a struh. Možnost plynulého bočního posuvu umožňuje snadno udržovat travní porost kolem překážek ( stromků ) bez zastavení traktoru. Je možné s těmito stroji udžovat i dřevní porosty až do ø8cm.