Pro mobilní stroje a zařízení

Průmyslové tuky

 

logo mogul

 

Plastická maziva

Plastická maziva jsou produkty vyrobené z mazacích olejů převážně ropného původu, zpevněných mýdly některých kovů (nejčastěji alkalických a kovů alkalických zemin) – jednoduchými nebo komplexními – nebo jinými zpevňovadly nemýdlového charakteru. Pro zlepšení užitných vlastností se dále zušlechťují účinnými přísadami, eventuálně vhodnými tuhými mazivy (tzv.plnidly). Rozdělují se orientačně do několika skupin a podskupin podle hlavních oblastí použití, případně podle svých typických vlastností.